O nás

Detské centrum PiKoLiNo je súkromné zariadenie rodinného typu, ktoré ponúka komfortné, príjemné a tvorivé prostredie pre deti od 2 do 6 rokov a deti s odloženou školskou dochádzkou. Zameranie centra je literárno- dramatické s nadštandardnou ponukou anglického jazyka.

Cieľom centra je poskytovať prostredníctvom citlivého prístupu a profesionálneho pedagogického pôsobenia priestor na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti so zreteľom
na jedinečnosť dieťaťa.banner-728

Detské centrum Pikolino
nájdete nás na FacebookuKarloveská 32, 84104 Bratislava
tel: 0948 190775, 0948 388453, 0911 234478
pikolino@pikolino.sk